Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Konkurs Plastyczny "Moja Rodzina"

Drodzy Pa駍two, Drogie Dzieci

Ogromne gratulacje dla m硂dych Artyst體! Pierwszy etap konkursu ju za nami. Spo秗骴 bardzo licznych prac, a by硂 ich 108, komisja konkursowa wyr罂ni砤 18 prawdziwych dzie sztuki, kt髍ych fotografie znajduj si poni縠j. Zach阠amy do ich ogl眃ania i oddawania na nie g硂s體 za pomoc SMS. G硂sowanie potrwa do 20 maja.

Zasady g硂sowania:
Aby zag硂sowa na wybran prac nale縴 wys砤 SMS o tre禼i: PPPP.numer_kategorii.numer_pracy
na numer telefonu: 4628

Przyk砤d: aby zag硂sowa na prace numer 10 w drugiej kategorii wiekowej, prosz wys砤 SMS o tre禼i: PPPP.2.10

Koszt wys砤nia SMS wed硊g taryfy operatora jak na zwyk硑 numer telefonu.
Mo縩a wys砤 tylko jeden SMS z jednego numeru telefonu. Tw骿 numer zostanie wykorzystany tylko na potrzeby g硂sowania i zostanie natychmiast usuni阾y z naszej bazy danych po jego zako馽zeniu. Nie b阣zie on r體nie przekazywany podmiotom trzecim.
 

I kategoria wiekowa:

 
Praca nr 1

G硂s體: 106
Praca nr 2

G硂s體: 432
Praca nr 3

G硂s體: 428
Praca nr 4

G硂s體: 69
Praca nr 5

G硂s體: 37
Praca nr 6

G硂s體: 706
Praca nr 7

G硂s體: 4047
Praca nr 8

G硂s體: 34
Praca nr 9

G硂s體: 2197
 

II kategoria wiekowa:

 

Praca nr 1

G硂s體: 1402
Praca nr 2

G硂s體: 3
Praca nr 3

G硂s體: 1511
Praca nr 4

G硂s體: 28
Praca nr 5

G硂s體: 47
Praca nr 6

G硂s體: 32
Praca nr 7

G硂s體: 16
Praca nr 8

G硂s體: 47
Praca nr 9

G硂s體: 2

                                     
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI