Szkolenia online

Szkolenia online:

 1.  Jak zminimalizować negatywne skutki zdalnego nauczania. [termin szkolenia: 18.11.2020r] - DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, które się odbyły:

 1. Środki psychoaktywne - zachowania ryzykowne a uzależnienie. Pomocne wskazówki dla rodziców i nauczycieli.
  [26.06.2020r.] - DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI.

 2. Wyznaczanie granic i zachowanie konsekwencji w relacji rodzic-dziecko
  [24.06.2020r] - DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 3. Przyczyny niepowodzeń szkolnych [18.06.2020r.] -
  DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 4. Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami? [17.06.2020r] - DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 5. poROZUMIENIE - o wychowaniu do empatii [16.06.2020r] - DLA RODZICÓW
 6. Dyskalkulia - fakty i mity [15.06.2020r] - DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW.
 7. Zaburzenia depresyjne i lękowe - charakterystyka. Jak pomóc dziecku
  i nastolatkowi w domu i szkole? [10.06.2020r.] - DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW.
 8. Podstawy terapii ręki [08.06.2020r.] - DLA NAUCZYCIELI
 9. Integracja sensoryczna [04.06.2020r.] - DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW.
 10. Rodzic w szkole. Budowanie dobrej relacji nauczyciel- rodzic [03.06.2020r.] - DLA NAUCZYCIELI
 11. KU Bliskości dla nauczycieli przedszkoli.
  3 MODUŁY. [ 02.06., 09.06., 23.06.2020r].
 12. KU Bliskości dla rodziców dzieci 0 - 7 roku życia.
  3 MODUŁY. [01.06., 08.06., 22.06.2020r].
 13. "Wychowawca przedszkolny potrafi" [29.05.2020r.] - DLA NAUCZYCIELI
 14. Budowanie więzi - pomocne wskazówki dla rodziców i opiekunów [29.05.2020r] - DLA RODZICÓW.
 15. „ABC początkującego (i nie tylko) terapeuty pedagogicznego” [28.05.2020r] -
  DLA NAUCZYCIELI.
 16. „Praca z dzieckiem z afazją” [26.05.2020r] - DLA NAUCZYCIELI.
 17. Nastolatek w domu i szkole. Charakterystyka okresu dojrzewania [25.05.2020r] - DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI.
 18. Problematyka więzi. Oddziaływania w szkole [22.05.2020r] - DLA NAUCZYCIELI.
 19. Motywowanie uczniów do aktywnej pracy zdalnej [21.05.2020r] - DLA NAUCZYCIELI.
 20. Zachowania autoagresywne, a funkcjonowanie szkolne i rówieśnicze [19.05.2020r] - DLA NAUCZYCIELI.
 21. Jak rodzic może pomóc dzieciom w radzeniu sobie z emocjami i brakiem motywacji do nauki w trudnym czasie izolacji społecznej [18.05.2020] - DLA RODZICÓW.
 22. Poza ekranem.... Organizacja czasu wolnego dla dzieci i rozwijanie zainteresowań [15.05.2020r] - DLA RODZICÓW.
 23. Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  dziecka [14.05.2020r].
 24. Bezpieczeństwo w sieci [12.05.2020r] - DLA RODZICÓW.
 25. Jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z emocjami i brakiem motywacji do nauki w trudnym czasie izolacji społecznej [06.05.2020r] - DLA NAUCZYCIELI.
 26. Mutyzm wybiórczy - istota oraz mechanizmy powstania zaburzenia [05.05.2020r] - DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI.


Powrót